NATJEČAJ ZA VODITELJ SPORTSKOG PROGRAMA

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-001/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) , Upravno vijeće Dječjeg...

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-001/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) , Upravno vijeće Dječjeg...

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-001/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) , Upravno vijeće Dječjeg...

POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2021./2022.

Poštovani roditelji! Obavještavamo vas da će Dječji vrtić Spužvica biti zatvoren od 25.08.-31.08.2021. zbog čišćenja i dezinfekcije svih prostorija prije početka nove pedagoške godine. Nova pedagoška godina počinje 1.9.2021. godine za staroupisanu i novoupisanu djecu,...

NEK VAL OKUPA ŽAL

Dječji vrtić Spužvica se prijavio u veljači 2021.godine na otvoreni trajni poziv "Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" u sklopu ESF Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." Tadašnji...

ODLUKA O UPISU DJECE

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICA PUT LUKE , 2B TISNO KLASA:601-05/21-02/2 URBROJ:2182/1-1275-5/1 Tisno, 30. lipnja 2021. godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na temelju članka  50 Statuta Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno,...

LJETNI PROGRAM RADA

Poštovani roditelji, ljetni program rada započinje 01.srpnja i traje do 24.kolovoza 2021. od 07:00 do 16:00. Odgojno obrazovni rad se odvija u 4 skupine u dva objekta. Tri odgojno obrazovne skupine će raditi u Dječjem vrtiću Spužvica te jedna odgojno obrazovna skupina...

UPISI DJECE

Na temelju članka 43.Statuta Dječjeg vrtića Spužvica Tisno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na svojoj 13. sjednici održanoj 15. travnja 2021. godine, donosi O D L U K U o objavljivanju oglasa za upis djece za 2021./2022. pedagošku godinu Prijave za UPIS...