Poštovani roditelji!

Obavještavamo vas da će Dječji vrtić Spužvica biti zatvoren od 25.08.-31.08.2021. zbog čišćenja i dezinfekcije svih prostorija prije početka nove pedagoške godine.

Nova pedagoška godina počinje 1.9.2021. godine za staroupisanu i novoupisanu djecu, iznimno za djecu od 1.-3.godine u Područnom objektu Pčelica Murter počinje 06.09.2021.godine u adaptiranom prostoru u prizemlju Područnog objekta Pčelica.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Tisno radi poboljšanja usluga odgojno-obrazovnog rada koja se primjenjuje od 01.09.2021. programi poludnevnog boravka u Dječjem vrtiću Spužvica Tisno, Područnom objektu Ribica Jezera i Područnom objektu Školjkica Betina neće se više provoditi , već će se provoditi cjelodnevni program u trajanju od 9,5 sati.

Roditelji participiraju trećinu ukupne ekonomske cijene koja iznosi 690,00kn, dok Jedinice lokalne samouprave sufinanciraju ostatak do pune ekonomske cijene.

Odgojno- obrazovni rad se zasniva na programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece. On predstavlja stručnu podlogu za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u organiziranim izvan obiteljskim uvjetima. Dokument polazi od poštivanja načela pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja, koncepcija, načela različitosti u vrstama i oblicima provođenja programa i načela demokratizacije društva prema subjektima koji se pravno i zakonom definiraju kao nositelji programa i kao takav omogućuje primjenu i razvoj kreativnosti važne za rad s djecom.

Cjelodnevni boravak obuhvaća 5 obroka dnevno.

Roditeljski sastanci će se održati sljedeći tjedan te će te dobiti obavijesti od odgojiteljica vaše djece o vremenu i mjestu održavanja sastanka.

Ravnateljica

Petra Kranjac