NATJEČAJ ZA TAJNIK/CU

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) , Upravno vijeće...