REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICA

PUT LUKE , 2B

TISNO

KLASA:601-05/21-02/2

URBROJ:2182/1-1275-5/1

Tisno, 30. lipnja 2021. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na temelju članka  50 Statuta Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno, KLASA:012-03/19-01/01, URBROJ:2182/1-12/5-5-19-1, od 19. kolovoza 2019 godine, te članka 3, članka 5 i članka 6 Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica, Tisno, KLASA:601-01/18-6.V/26, URBROJ:2182/05-01/18-6.V/26 od 2. travnja 2018. godine ( u daljnjem tekstu Pravilnik o upisu djece), na 8.sjednici za pedagošku godinu 2021/2022. godinu, održanu dana 30 lipnja 2021. godine, donosi:

ODLUKU O UPISU DJECE

 U PEDAGOŠKU  2021/2022 GODINU

Članak 1:

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila za pedagošku godinu 2021/2022, a na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno, od 02.svibnja 2021. godine, vrši se upis djece u pedagošku godinu 2021/2022. Upis se vrši na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece. Na temelju predloženih liste utvrđuje se lista djece koja su   upisna u pedagošku godinu 2021/2022.

Članak 2.

Utvrđuje se lista za upis djece po programima za centralni vrtić Spužvica, područni objekt Ribica, područni objekt Školjkica, područni objekt Pčelica kako slijedi:

  1. POPIS UPISANE DJECE

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: JASLICE  9,5-satni program za djecu od 1 do 3 godine, centralni objekt Spužvica

Redni br.ŠifraBodovi
 JSP 117
 JSP 2              16
 JSP 11              16
 JSP 8              16
    5.JSP 516
    6.JSP 414

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: JASLICE 9,5 SATNI PROGRAM za djecu u dobi od 1 do 3 godine, područni vrtić Ribica,  Jezera:

Redni br.ŠifraBodovi
 JRB 5DIR. UPIS.
 JRB 424
 JRB 2          17
 JRB 315
 PLDJ 25

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: CJELODNEVNI 9,5 –satni program za djecu u dobi od 3 do 7 godina, centralni objekt Spužvica

U skladu sa čl. 4 Pravilnika o upisu, za programe u kojima ima dovoljno slobodnih mjesta i u kojima se sva djeca mogu  upisati, ne promjenjuje se kriterij za ostvarivanje prednosti.

Redni br.ŠifraBodovi
1.CJSP4 
2.CJSP3 
3.CJSP2 
4.JRB  1 

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: CJELODNEVNI 9,5 –satni program za djecu u dobi od 2 do  4 godina, područni objekt Školjkica

Redni br.ŠifraBodovi
1.CJB 116
2.CJB 316
3.CJB 413
4.CJB 26

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: CJELODNEVNI 9,5 –satni program za djecu u dobi od 3 do 7 godina, područni objekt Ribica

Redni br.ŠifraBodovi
1.PLDJ 1 

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: POLUDNEVNI 5,5 –satni program za djecu u dobi od 3 do 7 godina,  područni objekt Pčelica

U skladu sa čl. 4 Pravilnika o upisu, za programe u kojima ima dovoljno slobodnih mjesta i u kojima se sva djeca mogu  upisati, ne promjenjuje se kriterij za ostvarivanje prednosti.

Redni br.Šifra 
1.CBMU   1 
2.PLDMU 1 
3.PLDMU 2 
4.PLDMU 3 

Po otvaranju novog objekta područnog objekta Pčelica, Murter u jaslički  9,5 satni program upisani su:

Redni br.ŠifraBodovi
 JMU 1817
 JMU 7             17
 JMU 10             16
 JMU 2             16
 JSP 12              16
 JMU 12              16
 JMU 5              15
 JMU 9              15
 JMU 1              15
 JMU 13               13
 JMU 8               5
 JMU 17               5
 JMU 15               5
 JMU 11               5
        15.JMU 3               5
        16.JMU 4               5

Djeca koja nisu upisana jer 01.09.2021.  nemaju navršenu 1 godinu života su:

U skladu sa pravilnikom djeca koja nisu napunila do 01.09.2021. godine 1 godinu života  stavljaju se na listu čekanja koja se formira po starosti djeteta od starijih prema mlađima.

Redni br.Šifra 
1.JMU 19 
2.JMU 16 
3.JSP 6 
4.JMU 14 

Djeca upisana u jaslični program područnog objekta Pčelica i isti će krenuti po otvaranju novog objekta.

Članak 3.

  • Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste izjaviti žalbu Upravnom vijeću.
  •  Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Članak 4.

  • Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnim pločama i Internet stanici Dječjeg vrtića
  • Imena i prezimena djece u objavljenoj Odluci bit će objavljena pod šiframa koje su roditelji dobili prilikom podnošenja zahtjeva za upis, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.
  • Drugi osobni podaci djece u objavljenoj odluci bit će izostavljeni radi zaštite djece, au skladu s Općom odredbom o zaštiti podataka

                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                   Karlo Klarin, prof.

                                                                                 

Ova Odluka je objavljena na oglasnim pločama i Internet stanici vrtića dana 01.07.2021. godine.

Ravnateljica:

Petra Kranjac