Komisija za upise  Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na temelju članka  50. Statuta Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno, KLASA:012-03/19-01/01, URBROJ:2182/1-12/5-5-19-1, od 19. kolovoza 2019 godine, te članka 3., članka 4., članka 5. i članka 6. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica, Tisno, KLASA: 601-07/22-02, URBROJ: 2182-5-1-22-58 od 31. ožujka 2022. godine ( u daljnjem tekstu Pravilnik o upisu djece) donijela je Odluku o upisu djece za Pedagošku godinu 2022./2023.

  • Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnim pločama i Internet stanici Dječjeg vrtića
  • Imena i prezimena djece u objavljenoj Odluci bit će objavljena pod šiframa koje su roditelji dobili prilikom podnošenja zahtjeva za upis, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Odluku možete preuzeti na niže navedenom linku.