Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica na sjednici održanoj 20.03.2019. raspisuje:

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Za radno mjesto:  odgojitelj

Jedan izvršitelj,  na određeno vrijeme od 1 godine. Puno radno vrijeme ( 8 sati )

Prijavi priložiti:             –    kratak životopis

  • potvrdu o nekažnjavanju
  • presliku domovnice
  • diplomu o stečenoj naobrazbi

 

Prijave i potrebnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, sa naznakom “za natječaj za stručno osposobljavanje”, na adresu: Dječji vrtić Spužvica, Put Luke 2b, 22240 Tisno. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predsjednik upravnog vijeća:
Karlo Klarin