Nakon provedenog natječaja odabrana su dva kandidata koja zadovoljavaju uvjete za pristupanje pismenom ispitu provjere znanja koja će se održati u prostorijama Centralnog vrtića Spužvica Tisno , Put Luke 2 b, 29.06.2020. s početkom u 13:00 sati.
Kandidati su obavezni donijeti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati su:

 1. Ajduković Miroslav
 2. Čorkalo Joso
  Ispit sadržava pitanja iz sljedećih područja:
  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19
  Zakon o radu, pročišćeni tekst zakona, NN 93/14, 127/17,98/19
  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN. 50/11);.
  Zakon o zaštiti od požara, NN 82/10
  Zakon o zaštiti na radu