Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“ čiji
osnivač je Općina Tisno ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja- korisnika usluga.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja
pohađaju Dječji vrtić.
odluka o mjerilima za naplatu vrtića.doc