Nakon završetka roka ( 08. – 24.05. 2019.) za podnošenje zahtjeva za upis djece u vrtić, izvršena je komparativna analiza brojčanog stanja djece koja ostaju u vrtiću, prostorno organizacijskih uvjeta za smještaj i zahtjeva za upis nove djece, a sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić Spužvica Tisno i Državnom pedagoškom standardu u predškolskom odgoju i obrazovanju.
Imena i prezimena djece koja su upisana u pedagošku godinu 2019./2020. navedena su u tablicama.
Dio djece čiji su roditelji podnijeli zahtjev za cjelodnevni program upisan je u poludnevni program zbog nedostatka mjesta u traženom cjelodnevnom programu.
Dio djece čiji su roditelji podnijeli zahtjev za određeni područni objekt upisani su u drugi područni objekt zbog prostorno organizacijskih uvjeta za smještaj.
Sve potrebne informacije možete dobiti u uredu pedagoginje i ravnateljice u Centralnom objektu „Spužvica“ ili na broj mobitela 099/2609741.