Nakon provedenog natječaja odabrana su 4 kandidata koja zadovoljavaju uvjete za pristupanje pismenom ispitu provjere znanja koje će se održati u prostorijama Centralnog vrtića Spužvica Tisno, Put Luke 2 B, 20.08.2020. s početkom u 13:00 sati.

Kandidati su obvezni donijeti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identita.

Ispit sadržava pitanja iz sljedećih područja:

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19.

Zakona o radu , pročišćeni tekst zakona , NN 93/14, 127/17, 98/19

Nacionalni kurikulum rane i predškolske dobi

Kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja:

  1. Ika Bobanović
  2. Korina Lenac
  3. Bernarda Turčinov
  4. Zorana Guberina