Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, na 13. sjednici održanoj dana 21.03.2023. godine, raspisuje

Natječaj
za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

– 1 izvršitelja/ice za rad s djecom rane dobi na određeno puno radno vrijeme zbog zamjene odgojiteljice privremeno nesposobne za rad

UVJETI:

  •  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima: odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja,
  • ili sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja kojim je stečena visoka stručna sprema,
  • položen stručni ispit,
  • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22).

Natječaj za radno mjesto odgojitelja 11.04.2023.