Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenog, a promiče međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta, sve za poboljšanje dobrobiti djece.

Svake godine 20. studenog obilježavamo Međunarodni dan dječjih prava, koji ima za cilj promicati međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta te bolju dobrobit djece.

Današnji datum je važan je je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta. A upravo je na taj datum 1989. godine Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Majke i očevi, učitelji, medicinske sestre i liječnici, vladini čelnici, civilno društvo, vjerski poglavari, korporativni moćnici i medijski profesionalci, kao i mladi ljudi te djeca mogu igrati važnu ulogu u tome da Međunarodni dan dječjih prava postane relevantan za njihova društva, zajednice i nacije, piše UN.

Svatko od nas ima priliku za zagovaranje, promociju, pokretanje dijaloga i akcija koje će izgraditi bolji svijet za djecu.

Konvencija o pravima djeteta slavi 30. rođendan

Ova je godina također posebna po tome što se obilježava 30. godišnjica Konvencije o pravima djeteta. Prava se temelje na četiri opća načela:

·         Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.“

·         Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.

·         Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.

·         Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.

Vi kao roditelji možete puno napraviti u pogledu dječjih prava. Razgovarajte s vašom djecom o njihovim pravima, o pravima druge djece. Igrajte igre, glumite uloge…

Djeca najbolje uče kroz igru. Budite i Vi opet dijete…