Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se obilježava od 1953. godine. Ove godine kao i do sada u vrtićima i ustanovama diljem Hrvatske obilježava se Dječji tjedan. Dječji vrtić kao ključni nositelj odgoja i obrazovanja djece ima zadatak da sa svojim odgojiteljima potiče razne aktivnosti koje potiču svijest društva o važnim temama. Ove godine je to posebna obljetnica jer Društvo „ Naša djeca “ slavi 70 – ti rođendan.
Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša djeca“ (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana.

I zato ove godine Dječji tjedan:

• počinje u ponedjeljak, 5. listopada 2020. – Međunarodni dan djeteta

• završava u nedjelju, 11. listopada 2020.

CILJ DJEČJEG TJEDNA:

 usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu
 organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu
 pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece
 poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire

MOTO DJEČJEG TJEDNA:

 Ljubav djeci prije svega! 

Dječji vrtić Spužvica je sa svojom djecom i odgojiteljicama obilježio Dječji tjedan. Igrali smo se različitih igara, pričali priče, razgovarali smo o tome što želimo od odraslih. Svoje želje smo prenijeli na papir riječju i slikom. Napravit ćemo i malu slikovnicu. Nadamo se da će naše želje doprijeti do ušiju i srca odraslih!