NATJEČAJ ZA VODITELJAA SPORTSKOG PROGRAMA

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-001/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22) , Upravno vijeće...

PEDAGOG

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica...

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica...

POZIV NA INTERVJU

Dječji vrtić Spužvica   Put Luke  2B 22240 Tisno  Klasa: 112-01/22-01/08 Ur.broj: 2182-5-1-01-22-2 Tisno, 21. rujna 2022. godine Sukladno Natječaju za radno mjesto PSIHOLOG 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno radno vrijeme s punim radnim...

POZIV NA INTERVJU

Dječji vrtić Spužvica   Put Luke  2B 22240 Tisno  Klasa: 112-01/22-01/07 Ur.broj: 2182-5-1-01-22-2 Tisno, 21. rujna 2022. godine Sukladno Natječaju za radno mjesto ODGOJITELJ/CA PREDŠKOLSKE DJECE  7 (sedam ) izvršitelja/ica na neodređeno radno...