Dječji vrtić Spužvica uključio se prošli petak u provedbi programa odgojno obrazovnog rada u poticanju darovitosti djece rane i predškolske dobi Stručno razvojnog centra Cvit Mediterana Split.

Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu imenovan je Stručno razvojnim centrom za provedbu programa odgojno obrazovnog rada u poticanju darovitosti djece rane i predškolske dobi na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja u listopadu 2019. god.

Program Stručno razvojnog centra osmišljen je s ciljem da se modulima prezentiraju, osmisle, razmjene pitanja, strategije, metode i oblici rada s darovitom djecom.

Program Centra ostvarivat će stručni tim ustanove Cvit Mediterana, odgojiteljice voditeljice igraonice za darovite, odgojiteljice posebnih programa, stručnjaci hrvatskih sveučilišta, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i suradnici Stručno razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica. Kroz program ove edukacije polaznici stječu temeljno osposobljavanje za neposredan rad s potencijalno darovitom djecom u redovnim i posebnim programima.

Edukacija je namijenjena odgojiteljima i stručnim suradnicima, a provodit će se kroz deset edukacijskih modula u periodu od veljače 2020. godine do listopada 2021. god.

Program edukacijskih modula:

1. Uvodni MODUL: Zakonski okviri, prava darovite djece

Cilj je upoznavanje zakonodavstva i edukacijskog okvira za rad s darovitom djecom rane i predškolske dobi te važnost povezivanja sa školskim sustavom.

Predavanja:

  • Zakonski i podzakonski temelji procesa odgoja i obrazovanja darovite djece u RH, Služba za predškolski odgoj i obrazovanje, Uprava za odgoj i obrazovanje: Vera Šutalo mr.sc.
  • Značaj programa SRC za profesionalni razvoj odgojitelja, Mirjana Bakotić prof. koordinatorica programa SRC-a
  • Obrazovne politike i praksa: Implementacija politika odgoja i obrazovanja darovite djece, prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić Filozofski fakultet u Splitu
  • Prava darovite djece u raskoraku između propisa i prakse, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić Pezo
  • Centri izvrsnosti Splitsko dalmatinske županije-primjeri dobre prakse, Ivica Zelić, voditelj CISDŽ
  • Značaj povezivanja školskog i predškolskog sustava u brizi za darovite- Mate Omazić,  prof. pročelnik za društvene djelatnosti Grada Splita

Radionice:

  • Stavovi i predrasude prema darovitima
  • Prava i potrebe darovite djece

Nositelji radionica: članovi tima za darovite Dječjeg vrtića Cvit Mediterana

2. MODUL: Osnovni pojmovi vezani za darovitost, područno specifične darovitosti i kreativnost u ranoj i predškolskoj dob

Cilj:  upoznavanje s pojavom darovitosti, područno specifičnom darovitosti i kreativnosti

3. MODUL: Metode i tehnike identifikacije darovite djece

Cilj: stjecanje kompetencija za primjenu multidimenzionalnog modela identifikacije i primjenu dijagnostike u procesu

4. MODUL: Socio -emocionalni razvoj i osobnost darovitog djeteta

Cilj: senzibiliziranje odgojitelja i stručnih suradnika za prepoznavanje socio emocionalne specifičnosti darovite djece

5. MODUL: Razvojno poticajno okruženje za rad s darovitom djecom- pedagoški kontekst i   organizacijski oblici programa

Cilj: značaj stvaranja razvojno poticajnog okruženja za rad s darovitom djecom

6. MODUL: Obogaćeni posebni programi za rad sa specifičnim talentima, posebni programi za rad s  nadarenom i iznimno kreativnom djecom

Cilj: upoznavanje s načinom i primjerima rada s djecom koja imaju izraženu područno specifičnu darovitost u posebnim programima

7. MODUL: Obogaćeni posebni programi u području sporta i glazbe

Cilj: upoznavanje s načinom i primjerima rada s djecom

8. MODUL: Darovita djeca s teškoćama u razvoju

Cilj: senzibiliziranje za potrebe darovite djece s teškoćama u razvoju

9. MODUL: Uspostavljanje suradnje i partnerstva s roditeljima darovite djece

Cilj: senzibiliziranje roditelja za prepoznavanje posebnih potreba darovite djece

10. MODUL: Evaluacija projekata vezanih za rad s darovitom djecom svih polaznika