Dječji vrtić Spužvica se prijavio u veljači 2021.godine na otvoreni trajni poziv “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” u sklopu ESF Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Tadašnji načelnik gospodin Ivan Klarin je bez imalo razmišljanja pristao da Općina Tisno bude naš projektni partner, partner sa operativnim, tehničkim i financijskim kapacitetima potrebnim za provedbu aktivnosti projektnog prijedloga te smo dobili maksimalnu ocjenu za taj kriterij.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije nam je dodijelio za naš projektni prijedlog 106 od maksimalnih 110 bodova.

Dječjem vrtiću Spužvica je tom Odlukom dodijeljeno 4.513.600,00kn bespovratnih sredstava u 100% -tnom intezitetu potpore.

Projektom “NEK VAL OKUPA ŽAL” će se omogućiti unaprjeđenje usluga s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji kroz produljeni rad vrtića.

Svi novouvedeni programi će za krajnje korisnike biti besplatni.

Kako bi se djeci osigurala kvalitetna usluga biti će zaposleno 10 odgojitelja, pedagog, logoped, defektolog, psiholog, profesor talijanskog i profesor engleskog jezika, 2 kineziologa, viša medicinska sestra.

Biti će razvijena 3 posebna programa , program stranih jezika, montessori program i sportski program, te će se uz navedene provoditi program za nadarenu djecu i djecu s teškoćama u razvoju.

Redovitim vježbanjem kod djece pozitivno se utječe na odgojnu dimenziju djeteta gdje će ono kroz plivanje i bavljenje sportom dobiti osjećaj sigurnosti i samopouzdanja što uvelike utječe na stvaranje pozitivne slike o sebi i doprinosi razvoju kompletne ličnosti.

Ponosni smo na ostvaren rezultat te s nestrpljenjem očekujemo početak provedbe samog projekta koji će trajati 20 mjeseci.

EVO MOJE TAJNE. VRLO JE JEDNOSTAVNA:

ČOVJEK SAMO SRCEM DOBRO VIDI.

ONO BITNO OČIMA JE NEVIDLJIVO!

Antoine de Saint-Exupery- Mali Princ